ortalama hesaplama nasıl yapılır? Ortalama Alma

Ortalama alma, bir dizi sayının toplamının sayı adedine bölünmesiyle elde edilen bir istatistiksel ölçüdür. Ortalama hesaplama işlemi aşağıdaki adımlarla yapılır:

  1. İlk olarak, ortalama alınacak olan sayılar belirlenir.
  2. Belirlenen sayıların toplamı alınır.
  3. Sayıların toplamı, sayı adedine bölünür.
  4. Elde edilen sonuç, sayıların ortalama değeridir.

Matematiksel olarak, bir grup n sayısının ortalaması (x) şu şekilde hesaplanır:

x = (a1 + a2 + a3 + … + an) / n

Burada, a1, a2, a3, … an belirtilen sayılardır ve n, sayı adedidir.

Örneğin, 5, 7, 9, 11 ve 13 sayılarının ortalaması nasıl hesaplanır?

x = (5 + 7 + 9 + 11 + 13) / 5

x = 45 / 5

x = 9

Bu nedenle, 5, 7, 9, 11 ve 13 sayılarının ortalaması 9’dur.

 

 

Önerilen Yazı  Stresin Vücudumuza Etkileri Nelerdir?

Yorum yapın